Atalar Escortankara escort bayansocialnomics best twitter sitesAvcılar Escort

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, keluarga dan para shahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik sampai hari kiamat, amma ba’du.

Kaum Muslimin yang berbahagia menyambut datangnya bulan Ramadhan tahun 1434 H / 2013 M, marilah bersama kita tingkatkan ketaqwaan kita dengan menuntut Ilmu Agama Islam bersama STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya dalam Pondok Ramadhan yang bertemakan “Menuntut Ilmu Syar’i di Bulan Suci”.

Pondok Ramadhan tersebut insyaAllah diselenggarakan tanggal 11 sampai dengan 20 Juli 2013 dan terbuka untuk umum. Informasi lebih lanjut tentang Pondok Ramadhan tersebut bisa dilihat pada pamflet berikut.

Catatan: Dipersilahkan untuk mencopy dan menyebarkan pamflet Pondok Ramadhan ini dan kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira.

Semoga Allah ‘Azza wa Jalla menerima segala amal ibadah kita dan mengampuni segala dosa kita, walhamdulillahi rabbil ‘alamin.

Leave a comment